Chính Sách Riêng Tư Tại Cổng Game VN123

Chính sách riêng tư VN123 là một tài liệu quan trọng cung cấp thông tin về cách VN123 thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của người chơi. Chính sách riêng tư sẽ được minh bạch chi tiết cụ thể sau đây.

VN123 và hoạt động chính sách riêng tư

Các loại thông tin cá nhân mà VN123 thu thập

VN123 thu thập một số loại thông tin cá nhân của người chơi, bao gồm:

 • Thông tin đăng ký được bao gồm tổng thể như: họ và tên, số điện thoại và thông tin tài khoản đăng nhập (không bao gồm mật khẩu).
 • Thông tin giao dịch bao gồm họ và tên giao dịch trùng với tên đăng ký + số tài khoản ngân hàng.
 • Thông tin về trò chơi được bao gồm giờ bắt đầu và lịch sử cược.
 • Thông tin khảo sát: ý kiến ​​của người chơi về dịch vụ của VN123

Xem thêm về: Điều khoản dịch vụ

Cách VN123 sử dụng thông tin cá nhân

VN123 sử dụng thông tin cá nhân của người chơi cho các mục đích sau:

 • Lựa chọn và cung cấp dịch vụ phù hợp đến người tham gia.
 • Thực hiện nghĩa vụ giao dịch giữa cổng game và người chơi.
 • Nâng cấp, cải thiện dịch vụ phù hợp với người chơi.
 • Gửi thông báo đến khách hàng về các chương trình khuyến mãi, tài khoản nhập sai mật khẩu nhiều lần.
 • Nghiên cứu thị trường

Cách VN123 bảo vệ thông tin cá nhân

VN123 sử dụng các biện pháp bảo mật để bảo vệ thông tin cá nhân của người chơi, bao gồm:

 • Mã hóa dữ liệu
 • Bảo mật truy cập
 • Giám sát hệ thống

Quyền hạn của người chơi tại VN123

Chính sách riêng tư tại VN123 có một số quyền lợi nhất định cho người tham gia như sau:

 • Quyền truy cập
 • Quyền sửa đổi
 • Quyền yêu cầu xóa bỏ
 • Quyền hạn chế việc xử lý
 • Quyền khiếu nại

Người chơi có thể thực hiện các quyền của mình bằng cách liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng của VN123 qua email hoặc số điện thoại được cung cấp trong Chính sách riêng tư.